Bảng giá tin đăng
Loại tin Gói ngày Gói tuần
(7 ngày)
Gói tháng
(30 ngày)
Giá đẩy top
(đ/lần)
Đăng tối thiểu
Tin miễn phí
0 đ 0 đ/ngày 0 đ 0 đ/ngày 0 đ 2,000 đ 3 ngày Chi tiết
Tin thường
1,000 ₫/ngày 800 ₫/ngày (5,600 ₫) 500 ₫/ngày (15,000 ₫) 2,000 ₫ 5 ngày Chi tiết
Vip 1
3,000 ₫/ngày 2,000 ₫/ngày (14,000 ₫) 1,000 ₫/ngày (30,000 ₫) 2,000 ₫ 5 ngày Chi tiết
Vip 2
5,000 ₫/ngày 4,000 ₫/ngày (28,000 ₫) 3,000 ₫/ngày (90,000 ₫) 2,000 ₫ 5 ngày Chi tiết
Vip 3
7,000 ₫/ngày 6,000 ₫/ngày (42,000 ₫) 5,000 ₫/ngày (150,000 ₫) 2,000 ₫ 5 ngày Chi tiết

(Tin VIP 2,3 được miễn phí nhãn dán và hiện trên menu nổi bật top đầu).


Minh họa tin đăng

Lưu ý tất cả tin đăng có thể mua nhãn dán.

Tin miễn phí

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị cuối danh sách tin. Mỗi ngày bạn được đăng 1 tin miễn phí.

Tin thường

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau tin VIP1VIP2, VIP3VIP4, và trên tin miễn phí.

Tin VIP 1

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị nổi bật sau tin VIP2, VIP3, và trên các tin khác.

Tin VIP 2

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH DA TRỜI gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP3, và hiển thị nổi bật trên tin miễn phí, tin thường, tin Vip1.

Tin VIP 3

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị nổi bật trên các tin khác.